SBS HAZIRLIK SİTESİ
  SBS Tercih
 


2010 SBS Tercih ve Yerleştirme İşlemleri Hakkında Merak Edilenler
Tercih İşlemleri Ne Zaman ve Nasıl Olacak ?

Tercihler öğrenci velisi tarafından I.yerleştirme için 09-20 Temmuz 2010 tarihleri arasında en fazla 12(on iki), II.yerleştirme için 05-11 Ağustos 2010 tarihleri arasında en fazla 6 (altı) tercih olmak üzere http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya http://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerindeki okulların tercih kodlarına göre bireysel olarak yapılacaktır.


Bireysel Tercih İşlemi Yapamayanların İşlemleri Nasıl Yapılacak ?


Bireysel tercih yapamayanlar için okul müdürlüğü, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek‐1’deki “I. Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na ve Ek‐3’deki “II. Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na bağlı kalarak yapacaktır.


Tercih Listesinde Sorumluluk Öğrenciye mi Aittir?


Hayır, Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.


SBS Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Olmaktadır ?


a) OYP’ si 196 ve üstü olup tercihte bulunan tüm öğrenciler yerleştirmeye katılabilecektir.

b) I. yerleştirmede öğrenciler 12 (on iki) tercihe kadar başvuru yapabileceklerdir.

c) Yerleştirme işlemi, ortaöğretim yerleştirme puanına (OYP) göre yapılır. Öğrencilerden tercih başvuruları alındıktan sonra puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılır.


Aynı Okulu Seçen Öğrencilerin OYP’si Eşit ise Durum Ne Olur?


Ortaöğretim yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde 8’inci sınıf seviye belirleme sınavı (SBS) puanı, eşitliğin devamı hâlinde, 7’nci sınıf seviye belirleme sınavı (SBS) puanı, yine eşitliğin olması hâlinde 6’ncı sınıf seviye belirleme sınavı (SBS) puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Bunların da eşit olması hâlinde tercih önceliği dikkate alınır.


Özel Okullar İçin 2. Yerleştirme Başvurusunda Bulunulabilir mi?


Hayır. OYP sonucuna göre öğrenci alan özel okullar, II. yerleştirmeye dâhil olmayacaktır.


Okullar ve Bölümlerle İlgili Bilgileri Nereden Alınabilir ?


OYP sonuçlarına göre öğrenci alan “Okullar ve Program/Alan/Dal Tanıtım Bilgileri” "http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr ile ilgili genel müdürlüklerin web adreslerinde yer almaktadır.


Okulların Adları ve Tercih Kodları Nereden Öğrenilebilir ?


Resmî Fen Liseleri ve Resmî Sosyal Bilimler Liseleri (Tablo–1),

Resmî Anadolu Liseleri (Tablo–2),

Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Tarım Meslek Liseleri, Tarım Meslek Liseleri İle Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi (Tablo-3),

Anadolu Kız Teknik Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri ve Anadolu Kız Meslek Liseleri (Tablo-4),

Anadolu Ticaret Meslek Liseleri, Anadolu İletişim Meslek Liseleri, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri İle Adalet Meslek Liseleri (Tablo-5),

Anadolu Öğretmen Liseleri (Tablo–6),

Anadolu İmam-Hatip Liseleri (Tablo–7) ,

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri (Tablo–8),

OYP Sonucuna Göre Öğrenci Alan Özel Okullar (Tablo–9) yer almaktadır.
 

 

Yurt  Dışındaki Öğrencilerin Tercih Başvuruları Nasıl Oluyor?

Yurt dışından sınava giren öğrenciler; e‐okul sisteminde kayıtlı ise http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden tercih yaparak, okul müdürlüklerine onaylatacaktır. Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise tercihini http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan Ek‐2’ deki “I. Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”nu ve Ek‐4’ teki “II. Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” nu doldurarak yapacaktır.

Öğrencilerin, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı‐06500 Teknikokullar/ANKARA adresine Ek‐2’ deki “I. Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”nu 18 Temmuz 2010, Ek‐4’ teki “II. Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” nu 09 Ağustos 2010 tarihlerinde mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Nakil Gelen-Giden Öğrencilerin YBP’sinde Hangi Okula Göre İşlem Yapılır ?

Nakil olan öğrenciler için YBP hesaplamasında; ders yılının son gününde kayıtlı olduğu okulun en yüksek YBP ‘si dikkate alınacaktır.


OYP Sonucuna Göre Okullara Genel Başvuru Şartları Nelerdir?
Genel Başvuru Şartı

Öğrencinin;


a) 2009–2010 eğitim‐öğretim yılında ilköğretim okulu 8’inci sınıfında öğrenim görüyor
olması.

b) Başvuru yapılacak okulun kayıt‐ kabul şartlarını taşıması.

c) Evli olmaması.

d) Ortaöğretim Yerleştirme Puanının 196 ve üzeri olması bütün okullara başvurusu için gereklidir.


Resmî Fen Liseleri, Resmî Sosyal Bilimler Liseleri, Resmî Anadolu Liselerine Başvuru Koşulları Nelerdir?


Bu okullarda genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmamaktadır. İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.


Özel Fen Liseleri, Özel Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Lisesi Programı Uygulayan Özel Liseleri Tercih Başvuru Şartları Nelerdir?


Bu okullarda genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmamaktadır.


Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Adalet Meslek Liseleri, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liseleri Tercih Başvuru Şartları Nelerdir?


a) Anadolu meslekî ve teknik ortaöğretim programlarına genel başvuru şartlarının yanında; öğrencinin sağlığının girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması şartı aranır. Raylı Sistemler Teknolojisi alanından mezun olan öğrencilerin istihdam edilirken “TCDD Beden Yetenekleri ve Psikoteknik Yönetmeliği”ne göre sağlık yönünden A‐1 Grubunda olmaları ve Psikoteknik muayeneden geçmeleri gerekir.

b) Özel Anadolu teknik liseleri, Özel Anadolu meslek liselerinde de aynı şartlar aranır.


Anadolu meslek liselerinin denizcilikle ilgili meslek alanlarını tercih edebilmek ve kayıt yaptırabilmek için Tercih Başvuru Şartları Nelerdir?


a) Anadolu meslekî ve teknik ortaöğretim programlarına genel başvuru şartlarının
yanında; Anadolu meslek liselerinin denizcilikle ilgili meslek alanlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, “Gemi Adamları Sağlık Yönergesi” ile belirlenen denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek her hangi bir hastalığının bulunmaması.

b) Öğrencilerin sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine elverişli olup olmadığının, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak “Gemi Adamları Sağlık Raporu” ile belgelendirilmesi,

c) Erkek öğrencilerin 140,5 santimetre, kız öğrencilerin 144,5 santimetreden kısa
olmaması,

d) Mülâkat ve beden yeterliliği sınavına girmesi ve başarılı olması şartları aranır.


Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin yiyecek-içecek, konaklama ve seyahat, eğlence hizmetleri, güzellik ve saç bakım, hasta ve yaşlı hizmetleri alanları ile Anadolu İletişim Meslek Liselerinin radyo–televizyon, gazetecilik, grafik ve fotoğraf, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanlarına, Anadolu Meslek/Anadolu Kız Meslek Liselerinin büro yönetimi ve sekreterlik alanı, eğlence hizmetleri alanı, gıda teknolojisi alanı, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ile yiyecek içecek hizmetleri alanını tercih edebilmek ve kayıt yaptırabilmek için ne gibi şartlar aranmaktadır ?


a) Anadolu meslekî ve teknik ortaöğretim programlarına genel başvuru şartlarının
yanında sağlığı ve fizikî durumunun iletişime, turizm eğitimine; eğlence hizmetlerinde, seyahat acentelerinde ve turistik tesislerde, toplu beslenme yapılan kurum mutfaklarında, büro hizmetlerinde, gıda kontrol ve analizleri laboratuarlarında görev yapmaya uygun olması,

b) Mülakat sınavına girmesi ve başarılı olması,

c) Yukarıda sayılan alanlarda öğretim yapan özel okullarda da aynı şartlar aranır.


Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Liselerinin ayakkabı ve saraciye teknolojisi alanının, ayakkabı modelistliği dalı, saraciye modelistliği dalı, grafik ve fotoğraf alanı, inşaat teknolojisi alanının restorasyon dalı, kuyumculuk teknolojisi alanı, seramik ve cam teknolojisi alanı, sanat ve tasarım alanı ile radyo televizyon alanının grafik animasyon dalı ile Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı protokollü okulların ilgili alanlarını tercih edebilmek ve kayıt yaptırabilmek için ne gibi şartlar aranmaktadır ?


a) Anadolu meslekî ve teknik ortaöğretim programlarına genel başvuru şartlarının
yanında; ilköğretim okulu 6 ve 7’nci sınıflarda resim dersinin yıl sonu notunun her sınıf için en az “iyi” derece olması,

b) Özel yetenek sınavına girmesi ve başarılı olması şartları aranır.

c) Yukarıda sayılan alanlarda öğretim yapan özel okullarda da aynı şartlar aranır.


Anadolu Öğretmen Liseleri Başvuru Koşulları Nelerdir ?


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfta, sınıf tekrar etmemiş olması,

c) Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8’inci sınıf şube öğretmenler kurulunca Anadolu Öğretmen Liselerine aday gösterilmiş olması şartı aranır.

d) Özel okullarda da aynı şartlar aranır.


Anadolu İmam Hatip Liseleri Başvuru Koşulları Nelerdir ?


Anadolu imam‐hatip liselerinin genel başvuru şartları dışında özel başvuru şartları bulunmamaktadır.


Anadolu Sağlık Meslek Liseleri Başvuru Koşulları Nelerdir ?


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Sağlığı, girmek istediği mesleğin öğretimine ve yürütülmesine elverişli olması,
(Kekemelik, şaşılık, görme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, bulaşıcı hastalık ve ruhsal bozukluk okullara alınmaya engel teşkil eder). Öğrencilerin özür durumları, okula kayıtlarında “Kayıt– Kabul Komisyonu” tarafından tespit edildiği takdirde sağlık raporu almış olsalar bile kayıtları yapılmaz.
 

c) Özel okullarda da aynı şartlar aranır.
 

 
  Senden önce 26975 ziyaretçi buradaydı !  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol